તમારા કામનું / સારું કામ ઉપાડતાં પહેલા આટલું જાણો, આ તારીખે 2022 નું પહેલું ચંદ્રગ્રહણ, જાણો તિથી અને સમય

 know when is lunar eclipse this year

સાલ 2022ની શરૂઆત બાદ સૂર્ય ગ્રહણ તથા ચંદ્ર ગ્રહણનો સિલસિલો પણ શરુ થશે. દરેક જાણવા માટે ઉત્સુક છે કે ચંદ્ર ગ્રહણ ક્યારે લાગશે. તો જાણો ચંદ્ર ગ્રહણ વિષે તમામ માહિતી વિગતવાર

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ