સુવિધા / ચિંતા ન કરતાં, તમારી ટ્રેનની ટિકિટ ખોવાઈ જાય તો પણ કરી શકો છો મુસાફરી, જાણો શું કરવું

Know what to do if you lost your train ticket

એવું ઘણીવાર બને છે કે, તમે લાંબા સમયથી ટ્રેનની ટિકિટ ખરીદી લીધી હોય, પરંતુ મુસાફરી દરમિયાન ટિકિટ ઉતાવળમાં ખોવાઈ જાય તો તમારો સંપૂર્ણ ધ્યાન TTE ઉપર રહેશે. તમને સતત ડર લાગ્યા કરશે કે TTE તમને પકડી ના લે, નહીં તો ભારે દંડ ચૂકવવો પડી જશે, પરંતુ ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી, જો તમે ટિકિટ ખરીદી હોય અને તે ખોવાઈ જાય તો તેના માટે પણ રેલ્વેએ અલગ-અલગ નિયમ બનાવ્યા છે. પણ આ નિયમો વિશે જાણકારી ન હોવા પર જ્યારે ટિકિટ ચેક કરવા TTE આવે ત્યારે તે ફાયદો ઉઠાવી લે છે. તો જાણો શું કરવું.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ