તમારા કામનું / ATMમાંથી પૈસા ઉપાડતી વખતે આ વાતોનું રાખો ધ્યાન, નહીં તો થઈ શકે છે મોટો ડિજિટલ ફ્રોડ

know what is atm skimming atm cloning fraud and steps to prevent cyber fraud

ATM મશીનમાં જ પિન નંબર નાખવાની જગ્યા પર નાના કેમેરાની મદદથી પિનની જાણકારીને પણ ચોરી કરવામાં આવે છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ