તમારા કામનું / જાણો હાર્ટ અટેક આવતા પહેલા શું થાય છે? ભૂલથી પણ ના અવગણવા આ લક્ષણો

Know what happens before a heart attack?

હાર્ટ અટેક આવતા પહેલા અનેક સંકેતો મળવા લાગે છે. તેવામાં ખૂદના બચાવ માટે આ બાબત જાણવી ખૂબજ જરૂરી છે. જેથી કરીને તમે મોટી સમસ્યા આવે તે પહેલે ખૂદ બચાવ કરી શકો.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ