ધ્યાન રાખજો / આ કારણોને લીધે ફેલાય છે કેન્સર, બેદરકારી દાખવશો તો પસ્તાશો

know what are the reasons behind cancer

કેન્સર ત્યારે થાય છે જ્યારે એબનોર્મલ સેલ્સ ઝડપથી ડિવાઇડ થવા લાગે છે અને આ બીજા ટીશ્યૂઝ અને અંગોમાં ફેલાવા લાગે છે. જાણો વિગતવાર

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ