તમારા કામનું / બ્રિટનના નવા કોવિડ -19 ટ્રાવેલ નિયમોમાં ભારત સાથે ભેદભાવ, પ્રવાસ કરતા પહેલા આ વાંચી લો નહીંતર...

know what are the new uk covid 19 travel rules and why india protests this covishield covaxin uk vaccine list

બ્રિટન પર આરોપ લાગી રહ્યો છે કે તે ભારત સાથે ભેદભાવ કરી રહ્યું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ