જમીન સાથે જોડાયેલા છે વાસ્તુદોષ, જાણો કઇ ભૂમિ પર ન બનાવું જોઇએ મકાન | know vastu related important rules of land

વાસ્તુ ટીપ્સ / જમીન સાથે જોડાયેલા છે વાસ્તુદોષ, જાણો કઇ ભૂમિ પર ન બનાવું જોઇએ મકાન

know vastu related important rules of land

વાસ્તુશાસ્ત્રમાં માનમાં આવે છે કે ભવન નિર્માણથી પૂર્વ યોગ્ય ભૂખંડ અથવા જમીનની પસંદગી કરી ભૂમિ પરીક્ષણ કરવું જોઇએ. એવા માં ભવન નિર્માણ ઉપરાંત ત્યાં નિવાસ કરનાર સભ્યો અનેક પ્રકારની મુશ્કેલીઓથી બચી શકે છે. મિટ્ટી પરીક્ષણ સંબંધી કેટલાક સિદ્ધાંત અને વિધિ વાસ્તુમાં બતાવવામાં આવે છે. જે વૈજ્ઞાનિક આધાર પર એકદમ યોગ્ય ઠરે છે. 

Loading...
Loading...

જોવા જેવું વધુ જુઓ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ