તમારા કામનું / શું તમને ખબર છે TTE અને TC વચ્ચેનો તફાવત? જાણો કોણ કરે છે ટ્રેનની ટિકિટ ચેક

Know the difference between TTE and TC, who checks train ticket

લોકો ઘણીવાર TTE અને TC વચ્ચે મૂંઝવણમાં મુકાઇ જાય છે. જો તમે પણ TTE અને TC વચ્ચેનો તફાવત નથી જાણતા તો આ સમાચાર તમારા કામના છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ