કામની વાત / મહત્વના સમાચાર: જનધન ખાતાધારકોએ બેંકે નહીં ખાવા પડે ધક્કા, ઘરે બેઠા જ મળશે આ સુવિધા

know the balance of your pm jan dhan account

PMJDY હેઠળ ખોલવામાં આવેલા ખાતામાં મિનીમમ બેલેન્સ મેઇન્ટેન કરવાની જરૂર હોતી નથી

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ