ગુજ'રાજ' 2022 / ગુજરાતમાં ભાજપે કોંગ્રેસના ગઢ સૌરાષ્ટ્ર અને આદિવાસી પટ્ટા પર જમાવી પકડ, જુઓ ઝોન પ્રમાણે EXIT POLL

Know the area wise exit poll of Gujarat

ગુજરાતના વિસ્તાર વાઈઝ જાણીએ એક્ઝિટ પોલ; સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છમાંથી 33-37 બેઠકો ભાજપ જીતી શકે, ઉત્તર-મધ્યમાંથી 18-22 ભાજપ અને કોંગ્રેસ 8-12 મળી શકે છે

Loading...