ઓળખાણ / જેના એક આંસુથી નબળું પડી રહેલું ખેડૂત આંદોલન ઉલ્ટાનું વધુ મજબૂત બની ગયું તે રાકેશ ટિકેત કોણ છે

 know more about kisan leader rakesh tikait and how whos tears become turning point

ખેડૂત આંદોલનનો મુખ્ય ચહેરો બનેલા રાકેશ ટિકૈત કોણ છે અને તેઓ કેવી રીતે ખેડૂત યુનિયનના અધ્યક્ષ બન્યાં આવો જાણીએ.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ