ફિટનેસ / 1 મીનિટમાં 10 કેલેરી બર્ન કરે છે 'બેટલ રોપ', આવી રીતે થાય છે આ એક્સર્સાઇઝ

know how battle ropes burn 10 calories in a minute

જો તમે પણ ઓછા સમયમાં જલ્દથી વજન ઓછું કરીને તમારી બોડીને ટોન કરવાનું સપનું જોઇ રહ્યા છો તો આ એક્સર્સાઇઝ કરવાનું ચાલુ કરી દો. આ કરવાથી માત્ર 1 મીનિટમાં 10 કેલેરી ઝડપથી બર્ન કરી શકાય છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ