પેપરલીક કાંડ / કઇ રીતે જુનિયર ક્લાર્કનું પેપર થયું લીક? સૌ પ્રથમ વખત કોના હાથમા આવ્યુ, આ રહ્યું A TO Z નેટવર્ક

Know how and from where the junior clerk paper was leaked

તેલંગાણામાં કે એલ હાઈટક નામની પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ છે અને તેને પેપર પ્રિન્ટ કરવાનો કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવ્યો હતો જ્યાંથી પેપર લીક થયો હતો

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ