તમારા કામનું / વિધવા બહેનો માટે સહાય યોજનામાં કઈ રીતે ભરી શકાય છે ફૉર્મ? કયા ડોક્યુમેન્ટ જરૂરી, જાણો

know everything about vidhava sahay yojana gujarat

નિરાધાર વિધવા બહેનો સમાજમાં સમ્માનથી જીવી શકે તે માટે ગુજરાત સરકાર દ્વારા વિધવા બહેનોને આર્થિક મદદરૂપ થવાના ઉદેશ્ય સાથે ગંગા સ્વરૂપા યોજના અમલમાં મુકવામાં આવી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ