તમારા કામનું / જૂની કંપનીનો PF ઘરે બેઠા નવી કંપનીમાં કરો ટ્રાન્સફર, જાણો સ્ટેપ ટૂ સ્ટેપ પ્રોસેસ

know complete process pf balance transfer into new pf account

જો તમે જૂની કંપનીના પીએફને નવી કંપનીમાં ટ્રાન્સફર કરવા માંગો છો તો હવે આ સમાચાર તમારા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. EPFOએ ટ્વીટ કરીને આ જાણકારી આપી છે. હવે તમે તેને ઘરે બેઠા સરળતાથી ટ્રાન્સફર કરી શકો છો.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ