તમારા કામનું / EPFO ​​મેમ્બર્સ માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે EDLI યોજના, જાણો તેના લાભ અને અન્ય ડિટેલ્સ

know benefits of employee deposit linked insurance scheme

EDLI યોજનાની મદદથી EPFO ​​તેના મેમ્બર્સના પરિવારના સભ્યોના ભવિષ્યને સુરક્ષિત કરવા માટે નાણાકીય મદદ પૂરી પાડે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ