સ્ટડી / તમે પણ કોફી એડિક્ટ છો? તો જાણી લો તેના ફાયદા અને નુકસાન

Know benefits and disadvantage of coffee

કોફી...કોફી આપણા જીવનમાં મહત્વની થઇ ગઇ છે. દિવસમાં આપણે 3 થી 4 વાર કોફી પી લઇએ છીએ, એક રિસર્ચ પ્રમાણે વ્યક્તિ 400 મિલીગ્રામ કોફી પીવે છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ