ચેતી જજો / જો તમને પણ શોલ્ડર જકડાઈ જવાની સમસ્યા છે તો ભૂલથી પણ ન કરતા ઇગ્નોર, હોય શકે છે આ ગંભીર સમસ્યાનાં લક્ષણો

 know all about frozen shoulder

ફ્રોઝન શોલ્ડરની સમસ્યામાં શોલ્ડર જકડાઈ જાય છે અને સાથે જ દુખાવો પણ થાય છે. જાણો આ સમસ્યા વિશે વિગતવાર

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ