તમારા કામનું / હવે આધાર અપડેટ માટે લાંબી લાંબી લાઈનોમાં ઊભું નહીં રહેવું પડે! UIDAI એ આપી મહત્વની જાણકારી

know about the updates UIDAI has given about Aadhaar card update

આધારમાં નામ, સરનામું બદલવાની જરૂર પડે કે નવું આધાર કાર્ડ બનાવવું પડે તો આપ ઘરે બેઠા અપોઇન્ટમેન્ટ લઈ શકો છો અને આધાર સેવા કેન્દ્રોની લાંબી લાઈઈનોથી બચી શકો છો. જાણો કઈ રીતે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ