સંકેત / વરસાદની સીઝનમાં આંખમાં દેખાય લાલાશ કે બળતરા થાય તો હળવાશમાં ન લેતા, હોઈ શકે છે આ બીમારીનો સંકેત

know about the conjunctivitis types and symptoms

વરસાદની સીઝનમાં આંખોમાં સંક્રમણની સમસ્યા વધી જાય છે. આ સમયે જો થોડી બેદરકારી રાખશો તો આંખોને નુકસાન થઈ શકે છે, તો રહો એલર્ટ.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ