હેલ્થ / તમારી આ આદતોના કારણે ફેલ થઈ શકે છે કિડની, નહીં બદલો તો છે જીવનું જોખમ

kidney disease probably caused by obesity how to lose weight or fat diet exercise sleep health tips

આજના સમયમાં વધેલુ વજન સૌથી કોમન સમસ્યા છે. જેના કારણે શરીરમાં ખૂબ સમસ્યાઓ થવા લાગે છે. તેમાંથી અમુક સમસ્યા એવી પણ છે જેના કારણે જીવ પણ જઈ શકે છે.   

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ