પક્ષી સૃષ્ટી / ખીજડીયા પક્ષી અભયારણ્યને આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાની રામસર સાઈટનાં દરજ્જો, 170 જાતિના પક્ષીઓ યાયાવર

Khijariya Bird Sanctuary gets international level Ramsar site status, 170 species of migratory birds

ખીજડીયા પક્ષી અભયારણ્યનેઆંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાની રામસર સાઈટ તરીકેનો દરરજો મળતા પ્રવાસી પક્ષીઓ માટે સ્વર્ગ સમાન તેમજ બેનમૂન પ્રાકૃતિક સૌંદર્ય ધરાવતા આ સ્થળની ખ્યાતિ દરિયા પાર.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ