સલામ / સરકારે 10 વર્ષ રાહ જોવડાવી, 80 લાખનો ચૅકડેમ ગ્રામજનોએ જાતે 5 લાખમાં બનાવી દીધો

Khambha Check dam gujarat

રાજ્યમાં ઉનાળો તેના અંતિમ પડાવ તરફ કદમતાલ કરી રહ્યો છે. જો કે તેમ છતાં રાજ્યમાં ચોમાસાના કોઈ ચિહ્નો જણાતા નથી. પરિણામે પાણીની સમસ્યા વિકટ બની રહી છે. ત્યારે લોકો જળ વ્યવસ્થાપન માટે સરકાર સામે બાંયો ચડાવી રહ્યા હોય તેવા દ્રશ્યો પણ રાજ્યમાં જોવા મળી રહ્યા છે. જળ માટેના આ લોકજંગથી વિપરિત જૂનાગઢના ખાંભાગીર ગામમાં એવા  દ્રશ્યો પણ જોવા મળ્યા કે જ્યાં જળસમસ્યાના કાયમી ઉકેલ માટે લોકોએ જાતે જ ઓજારો ઉપાડી લીધા છે. તો લોકફાળા અને સામૂહિક શ્રમદાનથી ગ્રામજનોએ શું કર્યું છે એવું કામ કે જેની  આપણે સહુએ લેવી પડે છે નોંધ.

Loading...

જોવા જેવું વધુ જુઓ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ