શોધખોળ / ખાલીસ્થાન સમર્થક અમૃતપાલ સિંહની શોધખોળ હજુ પણ શરૂ, પોલીસે 112 લોકોની કરી ધરપકડ, પંજાબમાં હાઇએલર્ટ

Khalistan supporter Amritpal Singh' got to the Punjab Police

ખાલીસ્થાન સમર્થક અમૃતપાલ સિંહનો હજુ ક્યાંય અતોપતો નથી. જેની પોલીસ દ્વારા શોધખોળ ચાલી રહી છે. જેને દબોચી લેવામાં પોલીસ દ્વારા માથામણ ચાલી રહી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ