મુલાકાત / 'મિસ ઇન્ડિયા ઇન્ટરનેશનલ' કેયા વાજાએ કર્યા શામળાજીના દર્શન, કહ્યું, 'હું નાનપણથી જ...'

keya waja visited shamlaji temple today

જન્માષ્ટમી મહોત્સવની ઉજવણી આજે ભારતભરમાં થશે ત્યારે મિસ ઇન્ડિયા કેયા વાજા શામળાજી દર્શને પહોંચી છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ