સર્વે / આરોગ્ય ક્ષેત્રે કેજરીવાલ સરકારનું મોડેલ સફળ, લોકો હવે કરી રહ્યા છે આ કામ

Kejriwal government's model in the field of health is successful, people are now doing this work

દેશની રાજધાની દિલ્હીમાં આપ સરકારનું મોડેલ સફળ થઇ રહ્યું જણાઈ છે, હાલમાં કેજરીવાલ સરકારના સામાજિક આર્થિક સર્વેના બીજા ભાગની રિપોર્ટમાં જાહેર થયેલા આંકડા અનુસાર દિલ્હીના 72.87 ટકા લોકો પ્રાઇવેટની જગ્યાએ હવે સરકારી હોસ્પિટલની સારવાર લેતા થયા છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ