જ્યોતિષ શાસ્ત્ર / ઘરે કાળો કૂતરો પાળવો માનવામાં આવે છે શુભ, આ દેવી-દેવતાઓ થશે પ્રસન્ન, ગ્રહ-દોષ થશે દૂર

Keeping a black dog at home is considered to be auspicious these gods and goddesses will be happy

ઘણા લોકો ઘરે કૂતરા પાળે છે. જ્યોતિષમાં પણ કાળો કૂતરો પાળવો ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. તેનાથી ઘરમાં બરકત આવે છે અને ઘણા ગ્રહ દોષો પણ દૂર થાય છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ