ધર્મ / પિતૃપક્ષમાં શ્રાદ્ધ કરતાં સમયે ખાસ ધ્યાનમાં રાખો આ વાતો, ભૂલથી પણ ન કરવી આ ભૂલો

Keep these things in mind while doing Shraddha in Pitrupaksha, do not make these mistakes even by mistake

ઘણી વખત પિતૃપક્ષમાં જાણતાં કે અજાણતાં ભૂલો થાય છે જે ભૂલોથી બચવું જોઈએ, આજે અમે તમને એ ભૂલો વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ.. 

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ