અજબ-ગજબ / આ અનોખા ગામમાં લોકો ચાલતા-ચાલતા સૂઇ જાય છે રસ્તા પર જ

kazakhstan kalachi village where people sleep during walking

આ દુનિયામાં દરેક લોકોને ઊંઘ ખૂબ જ વ્હાલી હોય છે. વૈજ્ઞાનિકો પણ કહે છે કે મનુષ્યએ પૂરી ઊઁઘ લેવી ખૂબ જરૂરી હોય છે. સૂવાની બિમારી પણ ઘણા પ્રકારની હોય છે. આ લોકો કોઇ પણ કાર્ય કરતા સૂઇ જાય છે. આજે અમે તમને એક એવા જ ગામ માટે જણાવી રહ્યા છે, જ્યાં લોકો ચાલતા રસ્તા પર, ઑફિસમાં, મેદાનમાં અથવા અન્ય કોઇ જગ્યા પર આરામથી સૂઇ જાય.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ