બીજા તબક્કાના મતદાનમાં બાકી સમય

14
Hours
49
Minutes

5:00 વાગ્યા સુધીમાં

62 % મતદાન નોંધાયું 

પ્રચાર માધ્યમો માટે ‘એક્ઝિટ પોલ’ સંદર્ભે માર્ગદર્શક સૂચનાઓ : આજે સાંજે 6.30 વાગ્યા સુધી ‘એક્ઝિટ પોલ’ પર પ્રતિબંધ

અજબ-ગજબ / આ અનોખા ગામમાં લોકો ચાલતા-ચાલતા સૂઇ જાય છે રસ્તા પર જ

kazakhstan kalachi village where people sleep during walking

આ દુનિયામાં દરેક લોકોને ઊંઘ ખૂબ જ વ્હાલી હોય છે. વૈજ્ઞાનિકો પણ કહે છે કે મનુષ્યએ પૂરી ઊઁઘ લેવી ખૂબ જરૂરી હોય છે. સૂવાની બિમારી પણ ઘણા પ્રકારની હોય છે. આ લોકો કોઇ પણ કાર્ય કરતા સૂઇ જાય છે. આજે અમે તમને એક એવા જ ગામ માટે જણાવી રહ્યા છે, જ્યાં લોકો ચાલતા રસ્તા પર, ઑફિસમાં, મેદાનમાં અથવા અન્ય કોઇ જગ્યા પર આરામથી સૂઇ જાય.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ