હડબડાહટ / આંદોલનકારી યુવરાજસિંહના બચાવમાં આવી કરણી સેના, કહ્યું- અન્યાય સામે લડી લેવામાં આવશે

Karni Sena protested against the arrest of Yuvraj Singh jadeja

ક્ષત્રિય યુવા આગેવાનની ઘરપકડ કરાઈ તેનો વિરોધ કરીએ છીએ - કરણી સેના

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ