જયપુર હત્યાકાંડ / શૂટરની 'દુખતી નસ' દબાવીને ગોગામેડીને મારવા તૈયાર કર્યાં, વિરેન્દ્ર ચારણ ઉઠાવી ગયો લાભ, હત્યાકાંડમાં ખુલાસો

Karni Sena chief shooters held, were promised life abroad like Brar: Police

ગોગામેડીના હત્યારા રોહિત-નીતિને કેટલાક નવા ખુલાસા કર્યાં છે. તેમના ખુલાસા પરથી સ્પસ્ટ થયું છે તેમના બન્નેનો લાભ ઉઠાવી લેવાયો હતો અને લાલચ આપીને તેમને હત્યા માટે તૈયાર કરાયા હતા.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ