હેલ્થ / આવી ગયો પાછો મોટો કોરોના પ્રતિબંધ, આ રાજ્યમાં માસ્ક પહેરવું કરી દેવાયું ફરજિયાત

karnataka mask is mandatory to prevent covid19 2022, health ministry advisory

ભારતનાં આ રાજ્યમાં માસ્ક લગાડવું એકવાર ફરી ફરજિયાત થઇ ગયું છે. રાજ્ય સરકારની એડવાઇઝરી અનુસાર લોકોને કોવિડ-19થી બચવા માટે દિશાનિર્દેશોનું પાલન કરવું જોઇએ.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ