ગુજરાત પેટાચુંટણી / ઈતિહાસમાં સૌપ્રથમ વખત ગુજરાતની આ બેઠક પર પેટાચૂંટણી, કોંગ્રેસને પોતાના ગઢમાં જ મુશ્કેલીઓ

Karjan first ever by election deserter vs outsider

કોંગ્રેસનો ગઢ ગણાતા કરજણમાં રાજનીતિક પરિસ્થિતિ અટપટી બની છે. અહીં પક્ષ પલ્ટુ નેતા સામે સૌરાષ્ટ્રના નેતા લડી રહ્યા છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ