કામી રીતા શેરપાએ 23મી વાર કર્યુ માઉન્ટ એવરેસ્ટ પર ચઢાણ, તોડ્યો રેકોર્ડ | Kami Rita Sherpa scales Mt. Everest for record 23rd time 
        કોરોનાવાયરસ

સિદ્ધિ / કામી રીતા શેરપાએ 23મી વાર કર્યુ માઉન્ટ એવરેસ્ટ પર ચઢાણ, તોડ્યો રેકોર્ડ

Kami Rita Sherpa scales Mt. Everest for record 23rd times

કામી રીતા શેરપાએ 49 વર્ષની ઉંમરમાં 23મી વખત માઉન્ટ એવરેસ્ટ પર ચઢાઇ કરી છે. તેઓએ સવારનાં અંદાજે સાત વાગીને 50 મિનીટ પર એવરેસ્ટ પર ચઢાઇ કરીને પોતાનો જૂનો રેકોર્ડ તોડી દીધો છે. શેરપાએ દુનિયાનો સૌથી ઉંચો પર્વત માઉન્ટ એવરેસ્ટ પર સૌથી વધારે વાર સફળતા સાથે પહોંચવાનો વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.

Loading...
Loading...

જોવા જેવું વધુ જુઓ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ