ઇતિહાસ / અમેરિકાઃ કમલા હૈરિસ ઉપરાષ્ટ્રપતિ બનતા જ 'પ્રથમ' શબ્દ તેમના આગળ જોડાઇ ગયો કારણ કે...

kamala harris first woman vise president in america united states

આજે કમલા હૈરિસ અમેરિકાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદના શપથ સાથે તેમના નામની આગળ કેટલાક 'પ્રથમ' જોડાઇ ગયા. કમલા હૈરિસ સૌથી પહેલા તો આ અમેરિકામાં આ પદ પર પહોંચનારી પ્રથમ મહિલા બન્યા. સાથે જ પ્રથમ અશ્વેત મહિલા પણ. આ સાથે ભારતીય મૂળ સાથે સંબંધ રાખનારી આવી પ્રથમ મહિલા પણ બની જે અમેરિકાના બીજા શક્તિશાળી પદ પર બિરાજમાન બન્યા. તો અમેરિકાના 46માં રાષ્ટ્રપતિ તરીકે સત્તાવાર રીતે જો બાયડને શપથ લીધા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ