અઘોરીઓનો ગઢ / ભારતનું એક એવું મંદિર જ્યાં થાય છે યોનીની પૂજા, ગુપ્ત રહસ્યો જાણીને દંગ રહી જશો

Kamakhya Temple: You will be stunned to know this secret of Kamakhya temple, which has been hidden from the world till now.

આ જગ્યા પર ભગવાન શિવનું મા સતી પ્રત્યેનું મોહ ભંગ કરવા માટે વિષ્ણુ ભગવાને તેમના ચક્રથી માતા સતીના 51 ભાગ કર્યા હતા  અને જ્યાં એમના ભાગ પડ્યા ત્યાં એક શક્તિ પીઠ બનાવવામાં આવ્યું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ