શૉકિંગ / કભી ખુશી કભી ગમ અને DDLJ ના કારણે કરવા ચોથનો વ્રત જ બગડી ગયો...: કાજોલે કેમ કહ્યું આવું?

Kajol On Karwa Chauth says ddlj and kabhi khushi kabhi gham spoilt karwa chauth for women

Kajol On Karwa Chauth: જે ભવ્ય રીતે આજકાલ કરવા ચોથ ઉજવવામાં આવે છે. કાજોલ તેનાથી ખુશ નથી. કાજોલનું માનવું છે કે 'દિલવાલે દુલ્હનિયા લે જાયેંગે' અને 'કભી ખુશી કભી ગમ'એ મહિલાઓની સાથે સાથે પુરૂષો માટે પણ કરવા ચોથના વ્રતને ખરાબ કરી દીધુ છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ