નિવેદન / ISROનું ખાનગીકરણ થશે કે નહીં તે મામલે ઈસરો ચીફ સિવનનું આવ્યું મોટું નિવેદન

K Sivan Clarifies ISRO is never planning to go private

ISROના અધ્યક્ષ ડો કે સિવને કહ્યું છે કે ઈસરોનું ખાનગીકરણ નહીં થાય. સરકાર ઈસરોનું ખાનગીકરણ કરી રહી છે તે લોકોની ગેરસમજ છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ