સરળતા / ગુજરાત હાઇકોર્ટનો સૌથી મોટો નિર્ણયઃ જિલ્લા-તાલુકાની તમામ કોર્ટના વકીલો અને અરજદારોને થશે આ લાભ

 Justice clock and e-court service launched in Gujarat High Court

રાજ્યની વડી અદાલત દ્વારા નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે કે હવે ઓનલાઇન સ્ટેમ્પની સુવિધા અપાશે તેમજ કેસ સ્ટેટ્સ વિગત દર્શાવતા જસ્ટિસ ક્લોકના બોર્ડ લાગશે

Loading...