એક જ રટણ / જુનિયર ક્લાર્ક પેપરલીક: શિક્ષણમંત્રીએ કહ્યું, હવે ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવાશે, જલ્દી જ લઈશું પરીક્ષા

Junior Clerk Pepperleak: Education Minister said, strict arrangements will be made now, we will conduct the exam soon

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળની આજે યોજાનારી જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષા મોકૂફ રાખવામાં આવી છે. પરીક્ષાના પ્રશ્ન પત્ર સાથે એક વ્યક્તિની ધરપકડ કરાયા બાદ આ પરીક્ષા રદ્દ કરવામાં આવી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ