વિદ્યાર્થીઓનું દુ:ખ / સાહેબ, ભાડાના પૈસા પણ ઉધાર લઈને આવેલા: પેપર લીક થતાં પરીક્ષાર્થીઓની આંખમાં આવ્યા આંસુ, ભયંકર આક્રોશ

junior clerk exam cancelled, students are raising questions

જૂનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષા રદ થતાં વિદ્યાર્થીઓમાં નારાજગી અને દુ:ખની લાગણી, કેટલાક ઉમેદવારો ઊઠાવી રહ્યાં છે સવાલો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ