રોજગાર / ભારતીય અર્થતંત્ર માટે આવ્યા સારા સમાચાર; દેશના બેરોજગારી દરમાં એક મહિનામાં આટલો ઘટાડો

June unemployment rate eases to 11% from 23.5% in May

ભારતનો બેરોજગારીનો દર મે મહિનામાં 23.48%થી ઘટીને 10.99% થયો છે. આ માહિતી Centre for Monitoring India Economy (CMIE) દ્વારા આપવામાં આવી છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ