ગુજરાત / એકધારું બેસી રહેશો તો રોગ નોતરશો: આ જિલ્લાના કલેકટરે અપનાવ્યો અનોખો નુસખો, અલગ રીતે યોજી 'સ્ટેન્ડિંગ કમિટી'ની બેઠક

Junagadh the Collector emphasized standing work

જૂનાગઢના ડીએમ રચિત રાજે કર્મચારીઓને બેસીને કામ કરવાથી થતાં રોગોથી બચાવવા માટે નવી પહેલ શરૂ કરી છે, જેને લઈ ક્લેક્ટર કચેરીએ કર્મચારીઓ સાથે સ્ટેન્ડિંગ બેઠકો યોજવામાં આવે છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ