પાક વીમો / જૂનાગઢના ખેડૂતોને પૈસા તો મળે છે પરંતુ વચેટિયાઓ કરે છે કંઈક આવું, રોષ ઠાલવ્યો

junagadh-farmers-get-money

જૂનાગઢમાં પ્રથમ 51 કરોડનો હપ્તો ખેડૂત પાક વિમાનો આવ્યો હતો. ફરીવાર 28 કરોડ નો હપ્તો આવ્યો જેમાં જિલ્લા સહકારી બેન્કમાંથી ધિરાણ લેતા ખેડૂતો નો વીમો આવ્યો જેમાં ખેડૂતોમાં નારાજગી. ખેડૂતોના ખાતા માં સરકાર સીધા રૂપિયા નાખે તેવી માંગ.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ