વેક્સિન / ભારતમાં વધુ એક વેક્સિનને મળી પરવાનગી, માત્ર એક જ ડોઝમાં કરશે કમાલ

johnson and johnsons single dose covid 19 vaccine is given approval for emergency use in india

ભારતે વધુ એક આંતરરાષ્ટ્રીય વેક્સિનને મંજૂરી આપી દીધી છે. આ એક સિંગલ ડોઝ વેક્સિન હોવાથી કોરોના સામેની લડાઈમાં મોટો ભાગ ભજવશે. 

Loading...