નોકરી / ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં નોકરી માટે સુવર્ણ તક, 1,42,000 સુધી મળશે પગાર 

job vacancy in Gujarat High court Private Secretary

પ્રાઈવેટ સેક્રેટરીની 27 ખાલી જગ્યાઓ પર અરજી મંગાવવામાં આવી રહી છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ