સુવર્ણ તક / ગુજરાતના યુવાનો માટે ચમક્યું આશાનું કિરણ, અહીં કરાઈ ભરતીની જાહેરાત, મળશે 1,42,400 રૂપિયા સુધીનો પગાર

Job vacancies in Gujarat High Court, apply before May 31

ગુજરાતના યુવાનો માટે નોકરીની એક સુવર્ણ તક આવી છે, ગુજરાત હાઈકોર્ટે પ્રાઈવેટ સેક્રેટરીની 15 જગ્યાઓ માટે અરજીઓ મંગાવી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ