નોકરી / SBIમાં નોકરી કરવાની સૌથી મોટી તક! 20 લાખ સુધી મળશે પગાર, જાણો કઈ રીતે અને કોણ કરી શકશે એપ્લાય

Job in State Bank of India salary up to Rs 20 lakh know How to apply

ઉમેદવારોએ SBIની વેબસાઈટ  bank.sbi/careers અથવા sbi.co.in/careers પર ઉપલબ્ધ લિંકના માધ્યમથી પોતાને ઓનલાઈન રજીસ્ટર કરવાનું રહેશે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ