ચેતવણી ભરી અપીલ / પોલીસ આંદોલન મામલે જીતુ વાઘાણીએ આપી ચેતવણી, કહ્યું તકલીફ પડશે તો ચલાવી નહીં લેવાય

 Jitu vaghani's statement on police grade pay movement

કેબિનેટ બેઠક બાદ જીતુવાઘાણીએ પોલીસ આંદોલન મુદ્દે કહ્યું છે કે આ બાબતે સરકાર હકારાત્મક છે પણ જનતાને તકલીફ ન પડવી જોઈએ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ