મુલાકાત / VIDEO: જીતુ વાઘાણીએ AMTS બસમાં બેસીને વિદ્યાર્થીઓ સાથે કરી વાતચીત, બાદમાં ઢોલ વગાડ્યો તો સૌ થયા ખુશ

Jitu Vaghani Conversation standard 10 students in AMTS bus and playing the drums

જીતુ વાઘાણીએ AMTS બસમાં ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીઑ સાથે કરી મુલાકાત,બાદમાં બસમાં જ વિદ્યાર્થીઓની સાથે ઢોલ વગાડ્યો

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ